Oversikten er gjeldene men endringer kan forekomme.
Dette vil bli informert i størst grad på vår facebook side.