NM Norsk Brukshund Forbund

Flateby hundeklubb har fått æren og tillitten å avholde NM for NBF 2024
Dato: 01-03.08.24
Sted: Sølen stua
Sølenstua Hytter & Camp - Overnatting i Engerdal (solenstua.com)

Her vil det komme en del info underveis, så følg med

Vi presenterer stolt Ny logo for 2023