DATO FOR ÅRSMØTET BLIR
22.03.2022 
Kl. 19:00 

Alle medlemmer skal ha mottatt en e-post med saksdokumenter .
Har du ikke mottatt e-post? gi oss beskjed på fhk1911@gmail.com


Innkalling og dokumenter til årsmøtet 22/03-22 kl 19:00
(klikk på dokumentet under)

Årsmøte saksliste 2022.pdf Årsmøte saksliste 2022.pdf
Size : 60.678 Kb
Type : pdf
Årsberetning for 2021.pdf Årsberetning for 2021.pdf
Size : 200.203 Kb
Type : pdf
Valg FHK 2022.pdf Valg FHK 2022.pdf
Size : 102.424 Kb
Type : pdf

Årsmøte 2022 FHK
Dato: 22.03.2021 kl. 19:00 i klubbens lokale

Årsmøtet er klubbens høyeste organ og velger blant annet styrets sammensetning.
Det er viktig å la sin stemme være med å telle.

Hvis du har en sak du ønsker skal tas opp på årsmøtet må du gi beskjed til styret v/Marianne Søgaard.
Frist 16.02.2022.
Kontakt: fhk1911@gmail.com

  1. Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.


Ta kontakt direkte med Mai Skoglund i valgkomiteen hvis du har forslag til nye styremedlemmer eller hvis du selv ønsker å sitte i styret. Frist 16.02.2020. 
Kontakt: mai@skoglund.com
     
     2. Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være                   styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

Årsmøte innkalling og saker til årsmøtet vil bli lagt ut her. Dersom du ønsker innkalling tilsendt per post, ta kontakt med styret V/Mai Skoglund
Kontakt: mai@skoglund.com

Styret håper at riktig mange av klubbens medlemmer vil delta på årsmøtet.